КОНСУЛТАНТ ПО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

Съставянето на технически паспорт се предшества задължително (нормативно регламентирано) от обследване за установяване на действителните технически характеристики на строежа.

Обследването включва:

  • събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
  • екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
  • оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни;
  • описване на вида и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа;
  • съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ;
  • установяване на действителните технически характеристики на строежа;
  • извършване на необходимите изчислителни проверки, свързани с измервания, пробни натоварвания и др.
  • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;
  • разработване на мерки за безопасна експлоатация, поддържане и привеждане в съответствие със сега действащите норми;
  • съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Въз основа на данните от обследването се съставя технически паспорт на сградата в обем и обхват, регламентирани с Наредба № 5 от 28.12.2006 г.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на строителния надзор могат да са полезни за вашия проект.

Сертификати

Свържете се с нас.

Моля, попълнете формуляра по-долу, за да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Връзка с нас

Управителинж.Маргарит Петков Попов

ПлевенУл.”Гренадирска”№63 ет.3,ап.9

Телефон +359 888 22 85 36

Email sunnyb.ltd@gmail.com

Websitewww.sunnybltd.com