ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ

Тази дейност включва осигуряване на консултантски инженерно-технически средства за строителство, изпълнение на проекти, изграждане на стратегически съоръжения, инфраструктура и промишлени сгради.

Предварително проектиране. Това са детайлни изследователски работи, включващи анализ на пазара, формиране на специално проучване за този проект, както и топографски работи, проучване състоянието на земята за изграждане на сграда, проучване на съществуващия транспортен възел, наличието на редица стратегически важни инфраструктурни съоръжения.

Проектиране. На този етап се изготвя общ план на проекта, архитектурни чертежи, документиране на всички технически въпроси, защото инженерството е синоним на думата „инженеринг”. Също така на този етап се правят изчисления на финансовата страна на емисиите, изчисляването на разходите за изграждане и експлоатация на обекта, изчисляването на периода на възвръщаемост на проекта.

Услуги за проектиране.

Това е комплекс от услуги за доставка и стартиране на строителна площадка.

Този етап включва:

  • Изготвяне на цялата необходима документация на производствения характер.
  • Улесняване и организиране на процеса на офериране.
  • Надзор на строителния процес; контрол на потреблението на ресурси.
  • Услуги за изпитване и приемане.
Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на строителния надзор могат да са полезни за вашия проект.

Сертификати

Свържете се с нас.

Моля, попълнете формуляра по-долу, за да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Връзка с нас

Управителинж.Маргарит Петков Попов

ПлевенУл.”Гренадирска”№63 ет.3,ап.9

Телефон +359 888 22 85 36

Email sunnyb.ltd@gmail.com

Websitewww.sunnybltd.com